Skräddarsydda program

Behöver du ett system som ännu inte existerar eller har gamla systemet lämnat efter i utvecklingen?

Vi planerar och genomför skräddarsydda mjukvarulösningar.
Exempel på skräddarsydda program som vi har genomfört:

  • program för finansförvaltarna, med detta kan man göra ett uppdragslista av kundernas förenliga olika investeringsstrategier
  • rapporteringssystem, som förenar vår och tredje partens databaser för att förbättra handelsrapportering
  • institutionsmäklarens verktyg för stora uppdragarnas kontroll

Kontakta oss så gör vi datasystem som betjänar era behov.

Exdec Oy 
Brunnsgatan 8 B
 FIN-00100 Helsingfors
FINLAND 

Tel. +358 50 500 2555