Definiering av det nya systemet

Affärsprocesser, det vill säga den verkliga affärsverksamhetens kedjor av aktiviteter utvecklas och bildar ett ständigt växande behov av nya system för att spara tid och kostnader.

Vi beskriver affärsprocesser och den mjukvarulösningens funktioner som skall utvecklas till ett enhetligt dokument, som visar vilka egenskaper och funktioner skall komma till det nya systemet och vad bör systemet stöda.

I dokumentet beskrivs även hur systemen skall lagra sin information, användargränssnitt modeller och de enskilda komponenternas funktionalitet.

På grund av detta dokument är det lätt att göra till exempel konkurrensutsättning i vilken man väljer vem som planerar, genomför och testar det beskrivna systemet.

Vi definierar projekten alltid objektivt och vid behov hjälper vi kunden att konkurrensutsätta leverantörer.
Exdec Oy 
Brunnsgatan 8 B
 FIN-00100 Helsingfors
FINLAND 

Tel. +358 50 500 2555